Jeho slova následně potvrdila kontrola na místě. „Řidiči totiž užívají k jízdě z ulice Zahradní do Jánské spojovací pruh, který tam v podstatě zůstal jako jediná součást původní křižovatky, kde vznikla nová parkovací místa, a zkracují si tak cestu,“ upřesnil. Nejde o klasickou pozemní komunikaci určenou k odbočení, ale jde o nová parkovací místa. Dokládá to rovněž fakt, že před parkovištěm je signalizuje značka průjezd zakázán. „Pokud tuty šofér projede, dopouští se přestupku a je možné mu na místě vystavit blokovou pokutu až do výše dvou tisíc korun nebo případně přestupek oznámit,“ vysvětlil.
Poznatky z místa dokonce říkají, že auta tudy projíždějí velkou rychlostí. Průzkumné šetření na místě slova Martina Grožaje naplnilo beze zbytku. Ve chvíli, kdy nebyl policista dostatečně vidět, auta svištěla přes parkovací místa. Pár kroků policejní hlídky ke značce průjezd zakázán, šoféři se chovali naprosto odlišně a na kruhovou křižovatku najížděli podle pravidel a nikdo spojovací pruh neužil „Pokud by se situace neměla zlepšit, bude služba dopravní policie iniciovat změnu režimu na spojnici. V úvahu připadá také instalace zpomalovacích prahů,“ uvažuje Grožaj.
Kontrolní průzkum, který policisté na místě provedli, jasně ukázal, že si šoféři přes spojovací pás pouze zkracují cestu. Proto také budou podle Martina Grožaje kontroly v místě intenzivnější.