O velké přestávce se proto na školním dvoře shromáždili studenti všech ročníků, aby mohli pozorovat křtění svých malých kamarádů. Ti byli již připraveni a celí netrpěliví, co se bude dít.

Vstupní otázky

Řecký okřídlený bůh vyvolával žáky jmenovitě podle abecedy a kladl záludné vstupní otázky. Po jejich ne vždy správné odpovědi obdrželi zlatý penízek a koláček a mohli pokračovat dále. S hrůzou v očích se blížili k zuřivému tříhlavému psu Kerderovi, jemuž museli dát napít, aby uhasili jeho pálivou žízeň a poté je za penízek převozník převezl na druhou stranu, kde již nedočkavě čekaly mrtvé duše se rtěnkami a jinými zkrášlovači, aby je poznamenali i navenek.

Všichni ustáli

Po této strastiplné cestě, kterou prošel každý primán, pak všichni poklekli před Hádem, bohem podsvětí. Vyslechli jeho proroctví a přijali blahopřání za ustání této náročné zkoušky nezbytné k přijetí na jejich novou školu. Ostatní studenti stáli ve velkém shluku kolem a napnutě čekali, co bude dál. Pak ale zazvonilo, všichni se pomalu rozcházeli do svých tříd, ale kolektiv 1.G zůstal a sbíral informace a zkušenosti od starších Mazáků z 8.G. Tím představení skončilo a noví „Zobáci“ se pomalu začali vzpamatovávat z neobvyklé přestávky a čekal je návrat opět do normálu.

Nová atrakce

Celý den je pak bylo možno vidět na chodbách gymnázia a střední odborné školy ekonomické jak štěbetají a snadno je každý rozeznal. Své řeckým podsvětím poznamenané obličeje by neschovali, ani kdyby chtěli. Celé vimperské gymnázium tak mělo ve čtvrtek další novou atrakci.