Ten se již před dvěma roky podílel na restaurování dvanáctého a čtrnáctého zastavení.
„Chceme nechat některá zastavení, která jsou nadzdvižená kořeny a vyhnutá, nechat narovnat, všechna pak očistit od nánosů mechů a tam, kde chybějí odštípnuté kousky kamene, uvést do odpovídajícího tvaru,“ shrnula starostka Martina Pospíšilová záměry týkající se restaurování Křížové cesty. V rozpočtu pro letošní rok mají Volarští na tuto akci vyčleněných pět set tisíc korun a restaurátor by se měl do práce pustit hned, jak to dovolí počasí.
Do budoucna chce nechat volarská radnice udělat ještě znovu kompletní výplně do jednotlivých zastavení. Ta současná keramická vytvářeli žáci a pedagogové Základní umělecké školy Volary. Některá z nich jsou už podle starostky poškozená.
Vedle této drobné sakrální památky chce další péči věnovat rada také kapličce v Chlumu u Volar. „Rozhodli jsme podat žádost do grantu Jihočeského kraje na opravy drobných sakrální architektury v krajině. S finanční pomocí bychom chtěli i tady kapličku narovnat a opravit její fasádu,“ dodala Pospíšilová.