Radní tím pověřili odbor investic a údržby. „Jedná se o havarijní stav,“ potvrdil včera vedoucí odboru Michal Janče.

Podle jeho slov se propadla část vozovky, pod níž vede původní náhon, kterým i dnes protéká voda. I když se vozovka propadla pouze v jednom místě, je nutné provést opravu v celé šířce komunikace.

„Stavební práce se dotknou asi pěti metrů komunikace,“ informoval Michal Janče.

Jde o nutnou opravu, kterou nelze odkládat a stavební práce budou zahájeny i bez toho, aby byl na akci proveden podrobný rozpočet stavby. „Opravu musíme dokončit do zimy, abychom mohli zajistit zimní údržbu komunikace. Předpokládaný termín dokončení je pak stanoven do konce měsíce října,“ poznamenal vedoucí odboru.

Obyvatelé osady Lipky nebudou opravou omezeni. Velký Dům je samota s rekreačními objekty.