„Pětadvacet let byl zámek spojován s expozicí českého animovaného filmu. Na začátku letošní sezony jsme však poměrně razantním způsobem o sbírku přišli. Nyní se nám v rekordně krátkém čase podařilo připravit zcela novou expozici, která je plnohodnotnou náhradou za tu bývalou,“ řekl kastelán zámku Vojtěch Troup.
Zámek se tak vydal novým směrem. Zároveň si však všichni uvědomují, že musí i nadále zůstat zámkem, který je především pro děti. V současné době to vypadá, že je to správná cesta. Na zámku se nyní koná festival Kratochvilka. Děti mají možnost vyrobit si v ateliéru vlastní loutku a také se mohou naučit něco z klaunského řemesla. Již tuto sobotu se pak ve vodním příkopu objeví zámecká flotila. „I když jsme se vydali novým směrem, tradice zůstala nepřerušena. Zámek i nadále zůstává místem, které stojí za to navštívit,“ pokračoval kastelán.
Kratochvíle však bude mít i druhou tvář. V posledních letech totiž zámek prochází rozsáhlými restaurátorskými a instalačními pracemi. Zámek je jedou z nejzachovalejších renesančních vil na sever od Alp. „Naším cílem je renesance renesance. Tedy návrat do doby největší slávy zámku, což bylo období posledních Rožmberků. Návštěvníci budou mít nyní možnost být přímými svědky procesu restaurování štukových reliéfů,“ upozornil ředitel územního pracoviště Národního památkového ústavu Petr Pavelec.