Trestán pošesté

Obžalovaný se v letošním roce opakovaně dopouštěl trestné činnosti, a to krádeží kdy přímo na ulici oloupil o peníze a kreditní karty místní prachatické občany a dále pak v restauračním zařízení.

Trestán nebyl muž poprvé, ale již pošesté. Když má do současné doby odsezeno v nejrůznějších věznicích zhruba osm let, které nyní rozšíří.

Atmosféra byla napjatá hlavně v chodbě před jednací síní, kde na obžalovaného čekalo přibližně dvacet příbuzných či známých.

Ti se o přestávce před vynesením rozsudku vyptávali advokáta, kolik dostane obžalovaný let.

Sazba za spáchané činy byla od dvou do deseti let. Soud zohlednil také to, že byl obžalovaný již dříve trestán, a přesto v trestné činnosti pokračoval. Na druhou stranu vzal také v potaz zdravotní stav obžalovaného, který upozorňoval, že je vážně nemocný.

Senát tedy nakonec udělil pětiletý trest odnětí svobody nepodmíněně ve věznici s dozorem. Což byla jedna z nejnižších možných sazeb s přihlédnutím ke všem okolnostem.

Zprvu se zdálo, že se obě strany jak státní zástupce, tak i obžalovaný odvolají. Nakonec však byl trest přijat a muž se vzdal práva na odvolání. Hrozilo mu totiž, že by mohl být při dalším stání odsouzen vyšším trestem a hlavně do věznice s ostrahou.

„Rozhodně nechci do věznice s ostrahou a rozsudek přijímám,“ řekl obžalovaný. Příbuzní však byli na rozpacích a dožadovali se nižšího trestu. Byli totiž nespokojeni s prací obhajoby, zatímco samotný obžalovaný nic proti trestu nenamítal

Varování dětem

Po skončení celého procesu pak ještě senát apeloval na to, že z celého případu by si měli vzít všichni přítomní ponaučení. „Obžalovaný pochází z veliké rodiny a není jediným z nich, který páchá trestnou činnost. Proto bychom chtěli upozornit zejména nejmladší členy rodiny, aby se podobného jednání vyvarovali. Sami vidí, jaké jsou pak za to uděleny tresty. To by mělo být dostatečným důvodem, proč to nedělat,“ shodli se členové senátu.