„Dvě třetiny Chrobol jsou připojeny na čističku odpadních vod. Západní část, směrem k vlakovému nádraží, napojena není. Na kanalizaci není napojen Leptač, Ovesné a Příslop,“ uvedl včera starosta Chrobol Oldřich Valouch. Ve zmíněných oblastech mají lidé místo kanalizace septiky.

Vlastní studny

Stejně tak jsou na Chrobolsku místa, kde lidé nejsou napojeni na vodovodní řad. Jedná se o Lučenice, Ovesné a Příslop, zde mají obyvatelé vlastní studny.
„V uplynulém týdnu jsme měli kolaudaci vodovodního řadu v Chrobolech, která byla úspěšná, a nyní už máme v ruce i rozhodnutí, čekáme jen, než nabude právní moci,“ poznamenal starosta.

Více v tištěném vydání v pátek 7. března 2008.