Publikované výsledky z letošního roku dokládají minimální zjištění přestupků a nesrovnalostí. Špatný technický stav zbraní se téměř nevyskytuje. Ke zlepšení přispěla i medializace kontrol. K lovu totiž patří dodržování tradic, nikoliv alkohol.

Dobré výsledky

Českomoravská myslivecká jednota (dále jen ČMMJ) velmi pozitivně hodnotí činnost Policie ČR, která i v letošním roce se zvýšenou intenzitou kontroluje myslivce na honech. Prováděné kontroly před, v průběhu a po ukončení lovecké akce jsou chápány především jako preventivní opatření, která vedou ke zvýšení kázně u myslivců.

Důležitý je rovněž fakt, že díky opakovaným kontrolám technického stavu zbraní a všech potřebných dokladů, včetně dokladu o povinném pojištění je v současnosti nalezení nesrovnalostí spíše výjimkou.

Média pomáhají

Z těchto důvodů mají kontroly jednoznačně pozitivní výsledky a ČMMJ doufá, že v této činnosti bude Policie ČR nadále pokračovat. ČMMJ nebyly dány žádné pravomoci ke kontrole účastníků honu, i když o to v průběhu přípravy nového zákona o myslivosti usilovala. Za dodržování všech předpisů zodpovídá při společném lovu vedoucí honu, což je nejčastěji myslivecký hospodář.

Je rovněž pozitivní, že média aktivně přistupují k tomuto tématu, výsledky kontrol jsou publikovány nyní i s objektivním komentářem. Medializace prospěla ke zvýraznění těchto kontrol.

Alkohol do lesa ne

Konzumace alkoholu je však celospolečenský problém a nelze ji vyčítat pouze myslivcům. Pozitivních nálezů alkoholu každoročně ubývá, což je dáno právě i medializací kontrol. Hodnocení je nutno formulovat s plnou vážností a poučením, protože myslivci používají při lovu střelnou zbraň, a proto alkohol k lovu rozhodně nepatří.

Zákon o střelných zbraních a střelivu jednoznačně zakazuje konzumaci alkoholu při nošení zbraně. ČMMJ jasně deklaruje své negativní stanovisko ke konzumaci alkoholu před a v průběhu lovu v Mysliveckém řádu.

Dále se toto téma zdůrazňuje při školení lektorů a zkušebních komisařů, kteří připravují novou generaci myslivců, kterým mají mimo jiné za úkol vštípit, že k lovu patří dodržování tradic, nikoliv alkohol. Pokud dojde k porušení, je to individuální záležitost jednotlivce, nelze případný přestupek vztahovat na úplně všechny myslivce.

Jasná pravidla

Citace ze Zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu: §29 Povinnosti držitele zbrojního průkazu: k) podrobit se při nošení zbraně na výzvu příslušníka policie orientační