Právě blížící se konec školního roku bývá v tomto směru krizovějším obdobím, kterému se věnují jak kontroly restaurací a barů ze strany Policie ČR, tak i ve spolupráci s hlídkami strážníků městské policie. „Kontrolám na nalévání alkoholických nápojů se hlídky městských strážníků věnují pravidelně i mimo podobné období. Prakticky denně mají strážníci na rozpisu služeb nějakou restaurační provozovnu, takže se nám podařilo omezit konzumaci alkoholických nápojů studenty některých středních škol. Ti využívali pauzy a stahovali se do non stopů. Pravidelnější kontrolou i přes den a důslednějším informováním školy a rodičů případného hříšníka se v poslední době nic podobného neobjevilo,“ potvrdil ředitel Městské policie v Prachaticích Ivo Novotný.

Pokud se týká kontrol ve večerních a nočních hodinách, ty se realizují ve spolupráci s Policií ČR. „Po dohodě s vedoucím obvodního oddělení v Prachaticích organizujeme pravidelně jednou, ale spíše dvakrát do měsíce větší kontrolní akci zaměřenou nejen na podávání alkoholických nápojů mladistvým, které se účastní větší počet policistů a strážníků,“ doplnil Novotný s tím, že se většinou na takové akce vyberou dvě, maximálně tři restaurační zařízení, protože zpráva o kontrole se do ostatních podniků rozšíří velice rychle.

Specifickou situací je shromažďování mladých lidí s plastovými lahvemi neznámého obsahu na známých místech, jako je prostranství před Priorem, pod hradbami Parkánu, na Parkánu nebo zřejmě mladými nejnavštěvovanější místo ve Štěpánčině parku. „S mládeží pod vlivem alkoholu na veřejném prostranství se občas setkáváme. Problém je v tom, že mladiství, kteří alkohol popíjejí, se ničeho nedopouští, viníkem je ten, kdo jim alkohol prodává, podává nebo jinak umožňuje konzumaci. A to mladí velmi dobře vědí,“ uvědomuje si ředitel strážníků Ivo Novotný. „Navíc nemáme možnost jen tak přijít ke skupince sedící před Priorem s lahví od limonády, sebrat jim jí a nechat z toho udělat rozbor a dávat jim bez zjevné příčiny dýchnout. Do doby, než takové skupinky začnou provádět nějaké nepřístojnosti, jsou to pro strážníky jen skupinky mladistvých, které popíjejí nějakou limonádu,“ upozornil na určité úskalí ředitel Městské policie v Prachaticích.