„Ještě v průběhu roku jsme pak kontroly rozšířili na živnosti opravy silničních vozidel a klempířství a opravy karoserií,“ upřesnil vedoucí živnostenského odboru Ilja Pinter.

Ale nejen cílené kontroly provedli dva kontroloři úřadu. Vydali se totiž i k podnikatelům v oblasti obchodu, služeb a částečně i řemeslných, vázaných i koncesovaných živností. Celkem tak zkontrolovali sto šest podnikatelských subjektů.

Živnostenský odbor spojil své síly zároveň také s Policií ČR a odborem životního prostředí a na kontroly vyrazily společně. „Policie se pak zabývala případným zjištěním trestného činu, životní prostředí pak nakládání s nebezpečnými odpady a naši kontroloři pak doklady potřebné v souvislosti s živnostenským zákonem,“ vysvětlil společné kontroly Pinter s tím, že společné kontroly jsou pro podnikatele vlastně výhodné, neboť veškeré náležitosti potřebné k podnikání jsou zkontrolovány během jedné návštěvy. Všichni ze sedmnácti kontrolovaných subjektů, měli veškeré doklady v pořádku a nebylo potřeba přistoupit k případným sankcím.

„Živnostenský odbor se i vzhledem k současné situaci prostřednictvím svých kontrolorů maximálně snaží v rámci své činnosti působit na podnikatele prevencí tak, aby z jejich strany zbytečně nedocházelo k porušování právních předpisů,“ dodala místostarostka města Prachatice Hanka Rabenhauptová.
Ilja Pinter však připustil, že k sankcím musel jeho odbor přistoupit, jejich výši však neupřesnil. „Šlo ale jen o ojedinělé případy a drobné nedostatky vyřešené blokovou pokutou.“ dodal.

Správní obvod prachatického živnostenského úřadu dohlíží na podnikatele nejen v Prachaticích a jejich přilehlých osad, ale také na Netolicku, Volarsku nebo například v okolí Vlachova Březí. Platných živnostenských oprávnění je na odboru v současné době evidováno více než šest tisíc osm set.