„Odvezení a následné uložení odpadu z jednoho velkoobjemového kontejneru nás stojí zhruba šest tisíc korun,“ upřesnila Marie Peřinková z odboru životního prostředí MÚ Prachatice s tím, že finanční prostředky, jež byly v rozpočtu města na putující kontejnery vyčleněny, jsou pro letošek už vyčerpány i přesto, že byly o třicet procent vyšší než v roce loňském.
Za odklízení naplněných nádob, které se nepravidelně objevovaly v různých lokalitách města, letos odbor životního prostředí zaplatil již více než milion dvě stě tisíc korun. „S největší pravděpodobností systém rotujících kontejnerů už neobnovíme, musíme šetřit na každé položce městského rozpočtu,“ zkonstatoval prachatický starosta Jan Bauer.
Lidé si však mohou nádoby sjednat individuálně a na vlastní náklady. Další možností je pak odvézt odpad do sběrného dvora nebo rovnou na skládku komunálního odpadu na Libínském Sedle