„Jsou červené a jsou určeny pro drobný elektroodpad z domácností,“ upřesnila pro Deník vedoucí odboru životního prostření Městského úřadu v Prachaticích Marie Peřinková s tím, že počet pěti kusů byl určen podle počtu obyvatel a podle množství odevzdaného elektroodpadu ve sběrném dvoře. Červené nádoby jsou na Malém náměstí, na náměstí Přátelství, u zastávky Na Lázních, Pod Cvrčkovem a v Národní ulici. A více jich v dohledné době nebude. Podle slov Marie Peřinkové výroba ani umístění kontejnerů město nestála ani korunu, neboť nádoby jsou v bezplatné zápůjčce. „Stejně tak nás nebude stát nic svoz a další zpracování tohoto odpadu,“ vysvětlila Peřinková. Drobný elektroodpad jako holicí strojky nebo fény obyvatelé města stejně neodnášeli do sběrného dvora, ale běžně je vyhazovali do popelnic, kam takový odpad nepatří. „My chceme, aby i tyhle věci mohly firmy dále zpracovávat. Je možné z nich ještě využít třeba měděné dráty,“ dodala Peřinková s tím, že veškerý další větší elektroodpad i nadále odebírá sběrný dvůr. V příštím roce by pak ještě mohlo dojít k vrácení četnosti svozu plastů a papíru na jednotýdenní a pak možná ještě v městském rozpočtu zbude na nákup dalších nádob na tříděný odpad, na které jsou obyvatelé Prachatic zvyklí.