Starosta Bohumil Petrášek totiž toto úterý podepsal smlouvu se státním fondem životního prostředí, od něhož v květnu roku 2009 sice obdržel rozhodnutí o úspěšné žádosti, nicméně celé zúřadování fondem trvalo řadu měsíců.

„Celkové náklady akce byly stanoveny na 31 386 082 korun, z toho hodnota stavebních prací činí 18 milionů korun, hodnota strojů a zařízení 12 milionů a projektové a inženýrské práce milion korun. Dotace ze SFŽP a evropských zdrojů činí více než 28 milionů korun, zbytek má město vyčleněno v rámci svého rozpočtu,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Vimperk Josef Kotál. Podle uzavřených smluv musí být akce realizována do konce letošního července. „Předpokládáme, že vlastní realizace bude rychlejší a kompostárna bude dokončena před tímto datem,“ dodal.