Sčítací komisaři už od 7. března obcházejí jednotlivé domácnosti a roznášejí sčítací formuláře. Prachatický městský úřad zároveň vyvěsil do svých skříněk jména a kontakty sčítacích komisařů. „Jde o to aby si i lidé bez internetového připojení mohli zjistit, kdo k nim domů zavítá,“ upřesnil vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Prachaticích Zdeněk Filip. Každý komisař se pak musí prokázat průkazkou komisaře a občanským průkazem. Lidé si při letošním sčítání mohou vůbec poprvé vybrat, zda formulář vyplní ručně, nebo použijí on–line formulář na internetových stranách. Ten bude ale k dispozici až 26. března. Odevzdat formuláře pak mají všichni povinnost nejdéle do 14. dubna.