Její historie sahá až na počátek dvacátého století. A jak vyprávěla Božena Beránková, která se o knihovnu stará od osmdesátých let minulého století, před jejím nástupem byli knihovníky většinou řídící nebo učitelé. „Knihovna totiž sídlila v budově bývalé školy. Tady ji čtenáři najdou i dnes, nyní je ale budova přestavěna a kromě zrekonstruované místnosti pro knihovnu se tady nachází i několik bytů,“ popsala Božena Beránková.

Bohumilickou knihovnu hojně navštěvují především čtenářky. Menší část pak tvoří děti. „Oblíbené jsou u mladších dívek romány od Lanzové, u starších zase od Javořické nebo Pitnerové. Návštěvníci ale také často vyhledávají díla o Šumavě a jižních Čechách. O regionální literaturu je u nás popravdě největší zájem. Možná to bude také tím, že si čtenáři mezi sebou navzájem radí, jaká knížka je zajímavá a jakou by si tak určitě neměli zapomenout přečíst. Tak to funguje hlavně u starších čtenářek, které se setkávají nejenom při nákupech, ale také při nedělní mši. A když k nám dorazí i muži, kteří jsou oproti ženám doopravdy v menšině, rádi si vybírají mezi tituly s válečnou tématikou nebo detektivkami,“ uvedla Božena Beránková s tím, že nejstarší kniha, kterou má zdejší knihovna ve svém fondu, pochází z roku 1928.

Jde o dílo oblíbeného spisovatele Karla Klostermanna Kam spějí děti. „Je to pro nás velká vzácnost. Samozřejmě, že kromě staršího fondu, který nedávno prošel i značnou očistou a zmizely knihy poplatné režimu, v naší knihovně čtenáři najdou i díla novější. Ty přibývají každý rok a většinou je vybírám podle toho, co v naší knihovně chybí a co by si tak čtenáři rádi přečetli. K tomu máme ještě vyčleněné místo v regálech i na vypůjčené tituly z městských knihoven v Prachaticích nebo ve Vimperku. Návštěvníci knihovny si tak mají rozhodně z čeho vybírat,“ s úsměvem ujistila knihovnice.
Ta dále uvedla, že kromě čtenářů knihovnu občas navštěvují i děti z místní mateřské školy. „Povídáme si spolu o knížkách i o tom, jak často si nad knihu sednou doma. A je poznat, že rodiče se jim v tomto ohledu věnují hodně. Organizačně se také podílím na pořádání nejrůznějších akcí obce, například pravidelného setkání seniorů a jiných,“ doplnila knihovnice