O tom, kdy se ale v této malé obci začaly půjčovat úplně první knihy, nejsou přesně údaje.
Podle místních pamětníků si pro knihu mohli v minulosti čtenáři zajít na zdejší faru a nebo do školy, kde byla také oficiálně první knihovna otevřena. „Knihy tady půjčovali učitelé, kteří vedli i první Přírůstkový seznam,“ začala vyprávění knihovnice Růžena Šetková s tím, že první zapsanou knihou byl tehdy Jiráskův F. L. Věk z roku 1951.
Dnes už ale vlastní fond knihovny narostl na zhruba jedenáct set knih, které až třikrát do roka doplňují knihy z výměnných fondů Městské knihovny v Prachaticích. „S tou máme doopravdy výbornou spolupráci. Tituly, které se k nám dostávají z prachatické knihovny, vybírám hlavně podle našich čtenářů. Sami si totiž řeknou, co by je zajímalo a my se jim poté snažíme vyhovět. Samozřejmě, že stejný postup je i u většiny nových knih, které každý rok do naší knihovny přibudou,“ uvedla Růžena Šetková s tím, že nejoblíbenější jsou stále různé encyklopedie, ale i tituly, které známe zfilmované. Stranou podle jejich slov nezůstávají ani knihy popisující osudy současných žen, historické romány a válečná literatura.
Všechny tituly mají v malé obecní knihovně také své místo. Jak vyprávěla Růžena Šetková, knihy jsou totiž rozděleny podle žánrů. „Zvlášť jsou tak v regálech výměnné soubory, zvlášť nové knihy, naučná literatura a podobně. Aby se čtenáři při výběru lépe orientovali, samozřejmostí je i abecední řazení,“ popsala knihovnice. Kromě dobré spolupráce s prachatickou knihovnou si Růžena Šetková chválí i spolupráci s místní mateřskou a základní školou. Také akce knihovny jsou většinou zaměřeny na malé čtenáře. „Pro děti pořádáme různé besedy. Na poslední takové jsme si představili známou knihu Kuky se vrací, kterou si děti budou číst ještě ve škole. Jinak pravidelně také mladším čtenářům představujeme naší knihovnu, její výpůjční dobu a celkovou orientaci v ní. A stejně jako na jiných místech, i my jsme se zúčastnili pokusu o vytvoření českého rekordu v rámci akce Nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí,“ prozradila knihovnice, která ujišťuje, že se v knihovně nezapomíná ani na dospělé čtenáře. „V loňském roce se u nás konala beseda pro seniory, která se zaměřila na náš kraj a pověsti, jež jsou pro něj typické,“ doplnila Růžena Šetková.

Obecní knihovna ve Svaté maří
– knihovna se nachází v budově obecního úřadu, výpůjční doba je každé pondělí od 17 do 18 hodin, po domluvě s knihovnicí je ale možné navštívit knihovnu i mimo tuto výpůjční dobu.
– v současné době je ve vlastním fondu knihovny zhruba 1120 knih, samozřejmostí jsou i výměnné soubory z městské knihovny v Prachaticích.
– registrovaných čtenářů je 47, z toho přibližně polovinu tvoří děti.