A to především pro knižní, něco z málo fondu tvoří i časopisy, které stejně jako výměnné soubory knih připravují pro malou knihovnu pracovnice Městské knihovny v Netolicích.
Samozřejmě, že všechny knihy mají v několika regálech i své místo, čtenáři se orientují podle abecedního pořádku, a to v současné době přibližně mezi dvanácti sty tituly. A jak prozradila knihovnice Eva Šanderová, jež v místní knihovně působí už deset let, nejpůjčovanější jsou ženské romány. „Právě ženy totiž knihovnu navštěvují nejčastěji. Jinak se najdou i malí čtenáři, pro něž se nějaká ta dětská četba v naší knihovně také najde, k poměru žen jde ale doopravdy o malou část. Podobně jsou na tom muži, ti si jednou za čas přečtou například encyklopedii nebo jiný žánr, například kriminální příběhy a jiné,“ popsala s tím, že je by možná mohly nalákat nové tituly, které v následujícím roce fond knihovny rozšíří. „Je pravda, že třeba v dětské literatuře nám chybí modernější knihy. V budoucnu by tak mohl přibýt oblíbený Harry Potter. Chybí ale i nějaké encyklopedie, ty jsou ale na náš rozpočet drahé, a tak je spíš pravděpodobné, že se objeví ve výměnných souborech,“ upřesnila Eva Šanderová, která ujišťuje, že na své si přijdou i pravidelné čtenářky. Vedle Flemingové se možná knihovnický fond rozšíří i o známou Steelovou.
I když má knihovna stanovenou výpůjční dobu, a to ve středu od šesti hodin odpoledne do osmi hodin večer a v sobotu od pěti do sedmi hodin, čtenáři mohou přijít i mimo tuto dobu. „Jsme na malé obci, a tak je asi zřejmé, že není problém domluvit se i na jiný čas,“ tvrdí knihovnice.
Prostory místní knihovny ale neslouží jen čtenářům a zájemcům o veřejný internet, kterých je podle slov Evy Šanderové možná více, než samotných čtenářů. Jednou za rok se tady sejdou i děti, pro které je v předsálí knihovny připraven program. „Ten je spojen s akcí, která se v ten den koná. Jde o dětmi oblíbeného Mikuláše. Tady se na něj připravují i balíčky, kterými následně děti obdarujeme,“ mluvila o pravidelném setkání.
Kromě této pravidelné akce místní knihovna také hostila cyklisty, kteří se zapojili do akce Na kolech po knihovnách regionu. „Stejně jako v ostatních obcích, které v minulém roce cyklisté navštívili, jsme je i my přivítali a seznámili je s historií nejen naší knihovny, ale také naší malé obce,“ doplnila závěrem Eva Šanderová.

Obecní knihovna Mahouš
– pro knihovnu je vyhrazený malý prostor v rekonstruované budově místního obecního úřadu, kromě místnosti, kde je uložen knižní fond, slouží pro návštěvníky i předsálí, tady je k dispozici veřejný internet.
– čtenáři využívají obecní knihovnu už od sedmdesátých let dvacátého století.
– metodicky spadá pod městskou knihovnu v Netolicích, odtud jsou i pravidelné výměnné soubory.
– knihovna se také zapojila do akce Na kolech po knihovnách regionu.