Místo se zvláštní atmosférou, kde člověk nahlédne do historie, ale i současnosti, zasměje se nebo se ponoří do myšlenek jiných, najdou už osmdesát let i čtenáři na Lhenicku. „Podle záznamů v obecní kronice se počátek naší knihovny datuje k roku 1920. Pravdou je, že knížky u nás už před první světovou válkou půjčoval i divadelní soubor Stráž. Tato spolková knihovna ale koncem dvacátých let splynula s knihovnou obecní,“ vyprávěla o dlouhé historii současná knihovnice Ivana Ragáčová s tím, že v jednom z dochovaných hlášení, které připadá k roku 1954, bylo v knihovně přes dva tisíce svazků knih.
Dnes už fond knihovny tvoří přes sedm a půl tisíce titulů knih, novin, časopisů a dalších periodik.
A aby se zlepšila úroveň nabízených služeb, v knihovně byl v nedávné době nainstalovaný on–line katalog, přes který si hledaný titul mohou čtenáři najít, a to klidně i z pohodlí domova. „Musím přiznat, že nabídku naší knihovny využívá především střední a starší generace. Z dětí potom tady máme tři doopravdy poctivé čtenáře, zbytek už ale bohužel takový zájem nejeví,“ dále popisovala knihovnice, která prozradila, že nejčtenější bývá především beletrie, ženské romány a válečná tematika.
Lhenická knihovna se ale nestará jen o potřeby čtenářů a zájemců na veřejný internet. Podle vyprávění Ivany Ragáčové se dá o ní říct, že je vlastně zázemím pro celou lhenickou kulturu. „Většina akcí knihovny je totiž propojená s kulturou. Náplní knihovnice je zajišťování a propagace všech kulturních akcí v městysi, chodu kina a vydávání lhenického měsíčníků. Současně působí knihovna jako místní informační středisko ,“ mluvila o důležité funkci knihovny. Stranou podle slov knihovnice samozřejmě nezůstávají ani děti. „Na začátku nového školního roku nás navštíví prvňáčci a my je po knihovně provedeme, aby se s ní seznámili. V našich pravidelných akcí poté zapojujeme i druháky, kteří svým mladším kolegům předčítají. Všechno jsou to především akce, jimiž chceme dětem ukázat kouzlo, které se ukrývá v knihách. A doufám, že se to v dnešní době, kdy mají jiné zájmy, podaří,“ doplnila. Také dnes prostory knihovny nezůstanou prázdné. Všichni, kteří chtějí podpořit dobrou věc, si tady mohou zakoupit výrobky celonárodní sbírky na pomoc nevidomým a slabozrakým pod názvem Bílá pastelka, ke které se pracovnice knihovny společně s dalšími pomocníky, zapojují už pošesté.

Knihovna městyse Lhenice
– obecní knihovna ve Lhenicích vznikla v roce 1920
– v roce 1979 byla knihovna přemístěna do restaurovaných místností bývalé radnice, předtím sídlila například ve dvou místnostech bývalé spořitelny nebo v domě čp. 125
– v roce 2008 došlo k rekonstrukci celé budovy staré radnice, v níž knihovna sídlí, ve stejném roce se také zapojila do elektronické katalogizace Clavius, a tak od poloviny letošního roku je čtenářům nabídnut i on–line katalog
– ke službách, které lhenická knihovna nabízí, patří i veřejný internet
– čtenářům jsou kromě pondělka otevřeny dveře knihovny každý pracovní den, a to od dvanácti do půl páté, v pátek se otevírací doba ještě prodlužuje o půl hodiny