Jde o pokus o rekord „Nejvíce čtoucích a poslouchajících“ se zápisem do České knihy rekordů , který s Městskou knihovnou Prachatice pořádá pelhřimovská agentura Dobrý den.

Cílem je propagace knihoven a podpora čtenářské gramotnosti. Pokus o rekord se uskuteční dnes od 9 do 9.10 hodin, je možné číst i déle.

Číst se bude v Městské knihovna v Prachaticích, na všech prachatických MŠ, ZŠ, SŠ, učilišti, v DS Mistra Křišťana a při zahájení týdne pro neziskový sektor v Radničním sále. Připojí se i následující obce a jejich instituce: Vimperk – MŠ, ZŠ, gymnázium, OA, Střední odborná škola, Čkyně – MŠ, ZŠ, Husinec – MŠ, ZŠ, Mateřské centrum, Netolice – MŠ, ZŠ, Vlachovo Březí – MŠ, Lhenice – MŠ, Volary – ZŠ, Bohumilice – MŠ, Svatá Maří – MŠ a ZŠ, Šumavské Hoštice – MŠ a ZŠ, Dub – MŠ, ZŠ, STROOM, Jablonec nad Nisou ZŠ.

Mateřské školy a I. stupeň základních škol budou číst text Romana Kozáka – Pohádky ze šumavských lokálek. II. stupeň ZŠ, SŠ, SOU, neziskové organizace, domovy seniorů a další veřejnost pak text Davida Jana Žáka.

K tomu, aby agentura Dobrý den rekord uznala, musíme splnit podmínky jako jmenné ověřené (ředitelem, starostou, třídním učitelem, vedoucím) seznamy účastníků s datovým a časovým doložením. Fotodokumentace nebo videodokumentace, eventuálně prezentace rekordu (školní časopisy, obecní časopisy, atd.). Kontaktní osoby z MěK Prachatice si vyzvednou potvrzené a podepsané jmenné seznamy a donesou komisaři do MěK Prachatice, komisař pelhřimovské agentury bude v pondělí přítomen a osobně zkontroluje některá kontaktní místa, kde již byla slíbena videoprezentace.

Agentura Dobrý den nám pak nabízí, že může být vytištěno požadované množství certifikátů s možností jmenování jednotlivých účastníků rekordu. Cena jednoho certifikátu je 50 korun.

Českou knihu rekordů s originálním zápisem může na základě pozdější objednávky obdržet každý účastník rekordního pokusu, jehož jméno může být v zápise zvýrazněno. Cena takto upravené knihy je 399,- Kč.

Při vytvoření rekordu agentura věnuje 2 volné vstupenky do expozice Zlaté české ručičky Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov, ze zúčastněných budou vylosováni 2 výherci.