A stejně jako jeho název, i aktivity, kterým se děti se svou vedoucí Martinou Martanovou věnují, jsou pestré. Jednostranné zaměření na nějakou činnost tak tady nehrozí. Předškoláci se podle slov Martiny Martanové totiž pravidelně věnují různým tvořivým a výtvarným aktivitám, které záhy střídají hry, z nichž některé jsou i soutěživé, nebo tanečky. „Je toho doopravdy mnoho. Ať už ale soutěžíme, vyrábíme, věnujeme se sportovním hrám nebo zpíváme, vždy se snažím o to, aby děti vnímaly nejenom ostatní členy kroužku, ale vlastně i svět, který je všude obklopuje,“ přiblížila s tím, že cílem je děti částečně připravit na to, co by budoucí prvňáček měl znát.
A to jak dále uvádí bez přítomností rodičů. „Samozřejmě, že pokud se nějaký rodič bude chtít na naši hodinu podívat, bránit tomu nebudu. Není to ale pro soustředění dětí nikterak dobré. Proto je spíše ideální jejich nepřítomnost,“ upřesnila.
Kroužek Duhová kulička je podle Martiny Martanové vlastně takovým dalším krokem dětí, které v minulosti navštěvovaly Baby klub, který v Netolicích funguje už několik let. „Od následujícího roku k nám dokonce budou mít možnost chodit maminky s těmi úplně nejmenšími. Připravujeme Mini baby klub, který bude vhodný pro zhruba roční ratolesti,“ prozradila plány vedoucí kroužku, která dále uvádí, že tento zcela nový kroužek ale bude spíš o setkávání maminek a zvykání si dětí na kolektiv a povede ho Libuše Borovková.
Starší děti z kuličky si na kolektiv v novém prostředí samozřejmě také zvykají, poznávají se s novými kamarády a společně pracují na celkovém rozvoji svých dovedností. K tomu všemu se ale také podílejí na výzdobě samotné budovy netolického domečku. „Například jsme tak malovali plakáty, vyráběli jsme různé dekorace, u kterých jsme se mnohdy samozřejmě inspirovali i ročními obdobími. Na podzim to tak byli dýňový skřítci, nedávno jsme malovali krupicí, jež měla znázornit pro toto období typický sníh,“ vyprávěla o výtvorech mladých členů kroužku Martina Martanová, která uvádí, že jeden obrázek si děti odnesly domů, další namalovaly pro domeček, kde jejich výtvory mohou spatřit návštěvníci i dnes.
Předškoláci tak mají stále co dělat. Při těchto pravidelných činnostech pracují nejenom na sobě, ale i na přípravě vystoupení. Pravidelnou květnovou akcí je totiž vystoupení všech kroužků Domu dětí a mládeže. „Rozhodně se tam předvedeme i my, ať rodiče vědí, jaký pokrok udělali jejich malé ratolesti. Mohou se tak těšit na nějakou říkanku, písničku a nebo možná nějaké taneční vystoupení,“ dokončila Martina Martanová, která vedení kroužku od nového roku předá kolegyni Libuši Borovkové, jež bude s dětmi na vystoupení i poctivě trénovat.

Duhová kulička
– kroužek, který pátým rokem funguje pod netolickým Domem dětí a mládeže.
– je vhodný pro děti předškolního věku, které se v něm scházejí každý týden ve čtvrtek.
– náplní jsou různé soutěživé hry, tanečky, výtvarná výchova, sportovní aktivity, ale také říkanky a společný zpěv.