„Momentálně jsou z padesáti až sedmdesáti procent hotovy hrubé zdi a příčky a začínáme s dodávkou sítí, tedy rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky, topení a zdravotní instalace,“ shrnul Josef Lukeš za generálního dodavatele.
Podle jeho slov se zásadnější komplikace zatím neobjevily. „Je to panelová technologie a dispozice objektu se příliš nemění. Platí to i pro tři bezbariérové byty, které vzniknou v přízemí objektu a které si nevyžádají s ohledem na komunikační přístupnost zásadní stavební úpravy. Dispozičně budou řešeny stejně, jako ostatní byty v objektu. Jediným problémem, který se nově řeší, jsou okna,“ doplnil.

Okna jsou špatná

Právě stavem oken v celém objektu by se měla v pondělí zabývat rada města. „Budeme předkládat do rady k posouzení srovnání variant ponechání současných oken a jejich výměnu. Nejeví se totiž zcela ideální tato okna ponechat, pracně je opravovat, brousit, natírat a stejně by nás výměna do budoucna neminula. I když jsme původně předpokládali, že současná okna zachováme, protože jsme se v rámci přípravy projektu snažili co nejméně ekonomicky zatěžovat celou stavbu. Nicméně stav oken je horší. Proto navrhujeme ušetřit na fasádě a opravách oken. Ušetřené peníze pak postavíme proti nabídkovému rozpočtu na nová okna. S cenou se teprve pracuje, ale máme předpoklad, že v konečném součtu nebudou celkové náklady na stavbu schválené zastupitelstvem překročeny,“ tvrdí vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Prachatice Jaroslav Markytán.

Teplá voda z bojlerů

Změna oproti původnímu stavu objektu se týká systému vytápění a dodávek teplé užitkové vody. „Původně byl objekt napojen na centrální zásobování tepla z kotelny Klimy. Po odkoupení bylo rozhodnuto s ohledem na dezolátní stav rozvodů a blízkost hlavního řadu plynu vybudovat novou plynovou kotelnu. Přípojka by se měla začít dělat v příštím týdnu. Zásadní rozhodnutí města se týkalo dodávek teplé užitkové vody. V každé bytové jednotce bude bojler. Tím zamezíme plýtvání vodou a každý si bude moct dodávku regulovat podle vlastní potřeby,“ upřesnil Markytán.
Celkové náklady včetně souvisejících služeb schválili zastupitelé ve výši 17,6 milionu korun. Předpoklad je, že do konce tohoto roku bude prostavěna částka kolem 8,3 milionu korun. „Na samotnou stavbu jsou náklady vyplývající ze smlouvy o dílo ve výši zhruba 16,8 milionu korun. Z této částky očekáváme státní dotaci ve výši pěti milionů korun. Ta je cílena pro letošní rok, takže ji musíme do konce roku prostavět. Momentálně čekáme na definitivní rozhodnutí o jejím přidělení. Pak bude zapojena do rozpočtu a zbytek bude hrazen z rozpočtu města. Další navyšování není naším cílem a ani to není možné,“ tvrdí Markytán.

Stěhování na jaře

Zahájení stavby začalo předáním staveniště 27. srpna. Dokončení je naplánováno do 31. března příštího roku. Následovat by mělo v dubnu kolaudační řízení a první nájemníci by se sem tedy mohli stěhovat začátkem května příštího roku.
Zásadní řešení projekt nepředpokládá ve vztahu k venkovním úpravám prostranství. „Nájemníci budou muset mít parkoviště, k tomu se využije to současné, totéž platí o přístřešku pro kontejnery na komunální odpad,“ uzavřel za investora vedoucí oddělení investic Jaromír Markytán.
V domě vzniká z bývalé ubytovny 34 bytů. Z nich je 27 o velikosti 1+1, tři byty stejné velikosti jsou řešeny jako bezbariérové, další tři byty budou o velikosti 2+1 a jeden byt, který se uvažuje jako byt správce, bude mít řešení 3+1.