Ty obec nechala zrekonstruovat z bývalé zemědělské školy. Nyní budou prostory včetně dvou bezbariérových bytů sloužit mladým rodinám, které z několika žádostí vybralo zastupitelstvo obce.