Podle Františka Kotrby z Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích pak platí vyhlášené chřipkové prázdniny ještě do 11. prosince pro Základní školu ve Vacově.

Z důvodů preventivních protiepidemických opatření může ředitel školy po projednání s krajskou hygienickou stanicí použít ustanovení školského zákona a vyhlásit v postižených školách volné dny v rozsahu své pravomoci, tedy do 5 vyučovacích dnů.

Další čísla v pátek

„Aktuální údaje budeme mít k dispozici teprve v pátek kolem třinácté hodiny, až získáme data od lékařů,“ potvrdil včera František Kotrba.
Podle dosud platných statistických čísel bylo ke 4. prosinci 1571 případů respiračních onemocnění na sto tisíc obyvatel. „Relativní nemocnost se tedy zvýšila od minulého týdne řádově o dvacet procent a byl tudíž překročen práh zvýšeného výskytu akutních respiračních infekcí. Nejedná se ovšem o čísla absolutní, ale relativní,“ upozornil Kotrba s tím, že údaje, které má krajská hygienická stanice k dispozici, získává v terénu od praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost.

Pouze nemocní

Je tedy sice možné, že někdo využije stavu zvýšeného výskytu chřipkového onemocnění a zůstane doma z jiného důvodu, nicméně takové případy nemají vliv na výslednou statistiku, kam se dostanou pouze ti, kteří fakticky navštíví lékaře. Ti nadále doporučují v případě prvních příznaků chřipky konzultovat svůj stav kvůli dalšímu šíření infekce raději telefonicky a až v případě zhoršení zdravotního stavu se dostavit do ordinace osobně.