Žáci IV. A ZŠ Zlatá stezka se vypravili do Třeboně. Jejich hostitelem byla Organizace pro vydry. Vybrali jsme si ji, protože její lektorky pro nás už v minulém školním roce připravovaly výchovné programy přímo ve škole.
Naše první zastávka vedla do sídla Organizace pro vydry, kde funguje stanice pro hendikepovaná zvířata. Trochu nás překvapil nápis na budově Městská jatka. K tomuto účelu kdysi budova sloužila. Nyní se ale naopak osazenstvo stará o zvířata, která se v přírodě poranila. Mohli jsme vidět káňata a poštolku, které zasáhl elektrický proud na sloupech vysokého napětí. Dále lišku Agátu vychovávanou tady od- malička. Nejvíce nás rozesmála kavka, která si vybrala tkaničky jednoho žáčka a neustále mu je rozvazovala. Naopak nejvíce nás rozesmutněla slepá volavka, ale i ta zde dostala šanci na důstojný život.
Již tady jsme se seznámili s našimi hlavními hrdiny – pavouky. Paní lektorka Zuzana Štětková nám v akváriích ukázala několik živých exemplářů.
Pak jsme se vydali do Krčínova domu, kde proběhl hlavní výukový program. První část byla zaměřena na svět pavouků. Na PC programu jsme se seznámili s částmi těla pavouků, jejich rozmnožováním, způsobem lovu, délkou života, tvary pavučin atd. Bylo to velmi zajímavé a objevné. O pavoucích jsme toho dosud opravdu mnoho nevěděli. V další části jsme navázali na nabyté znalosti a vyplnili si test. Dopadl celkem velmi dobře. A pak jsme se proměnili sami v mouchy a pavouky a zahráli si několik pohybových her. Nemyslete si - prolézt sítí a nedotknout se jí, když za sebou slyšíte blížícího se pavouka – paní učitelku, není vůbec jednoduchá věc. Ale bylo to moc prima. Jako bonus jsme si mohli prohlédnout akvária se sladkovodními rybami. Ty jsme nakonec doopravdy i na hrázi rybníka Svět nakrmili.
A super tečkou za naším putováním s živočichy byla návštěva v ZOO Ohrada na Hluboké. Dovádění vyder, krásní medvědi, opičky i mnoho ptáků ,to byla nádhera.
O pavoucích jsme si pak ještě v rámci českého jazyka napsali pohádku či úvahu o jejich životě. A při výtvarné výchově jsme utkali sítě a vyrobili své vlastní pavouky. Moc se nám povedli.
Myslím, že opravdu takovéto vyučování dá dětem mnohem více, než sezení nad obrázky ve třídě.

JAROSLAVA URBÁNKOVÁ
ZŠ Zlatá stezka, Prachatice