Dva a půl metru vysoký monument pokřtila po slavnostním lampionovém průvodu za účasti dechovky a mažoretek lahví šampaňského starostka Stanislava Chumanová.
Ta zároveň připomněla, že jde o poslední krok rekonstrukce tohoto prostoru, která proběhla v roce 2003 a při níž byl na vytipované místo přiveden rozvod vody. „I když se stavba poněkud opozdila, doufám, že bude přinášet radost a osvěžení místním i turistům“ dodala na závěr svého projevu starostka Chumanová. Místo nebylo vybráno náhodně. Na tomto místě totiž již v minulosti podobné dílo stálo, a to kašna se sochou ochránce před požáry svatého Floriána, která se zachovala pouze na starých fotografiích.
Před vandaly a sprejery by fontánu mělo ochránit oko policejní kamery, které je umístěno sousedním domě a lze předpokládat, že tento prostor bude přinejmenším v příštích dnech bedlivě střežen.
Fontána není prvním dílem Tomáše Franty ve Vimperku. Již několik let slouží veřejnosti rovněž umělecky vytvořená fontána v parku naproti Hotelu Anna.
Ke dvěma novým fontánám lze pak připočíst dvě provozuschopné kašny na Náměstí Svobody a trojici nepoužívaných kašen v prostoru vimperského zámku.