Do kaple svatého Floriána na volarském hřbitově, v níž se nachází také pamětní deska se jmény zesnulých dobrovolných hasičů, hodlá v letošním roce s přispěním dotace město investovat zhruba půl milionu korun.
„Nejdůležitější pro opravu je, jak dopadneme se žádostí o dotaci na Jihočeském kraji. Opravu máme rozdělenou do dvou etap. Pokud uspějeme, máme v plánu opravu střechy kaple včetně nové krytiny a oplechování, to bychom rádi udělali ještě letos. V příštím roce chceme opět s případným finančním přispěním z dotace provést sanaci a odvlhčení kaple, opravit podlahy uvnitř a teprve pak fasádu. Tím pádem bychom měli toto významné místo kompletně opravené a kaple by se tak mohla využívat nejen při slavnostech svatého Floriána, ale také pro důstojné smuteční obřady,“ zvažuje starostka.
Pokud se týká výše nákladů na opravu pro letošní rok, měly by přesáhnout půl milionu korun. „O zhruba tři sta tisíc korun jsme žádali v rámci dotačního titulu Jihočeského kraje, dalších více než dvě stě tisíc korun bychom měli vložit do oprav z našeho rozpočtu,“ dodala k nákladům starostka.
Město přitom do zdejšího hřbitova investovalo další prostředky. „Rozšíření zdejšího kolumbária jsme hradili kompletně z vlastního rozpočtu a stálo nás tři sta tisíc korun, čímž máme hřbitov zainvestován a k dokončení už chybí pouze oprava kaple svatého Floriána,“ uzavřela starostka.