„Před pěti sty dvaceti pěti lety vyšel první český kalendář, který byl vytištěn právě ve Vimperku, a před sto třiceti pěti lety bylo založeno nakladatelství Steinbrenerových kalendářů, kterých postupně vycházelo na desítky milionů, v desítkách řečí a putovaly doslova do celého světa,“ připomněl dvě z nich vimperský kronikář František Kadoch. Právě s jeho osobou je totiž spojeno další jubileum, když letos vyšel dvacátý Šumavský kalendář, který na slavnou tradici tohoto populárního lidového čtiva navázal.

„Hned v roce 1991 za mnou přišel dnes již nežijící kamarád Láďa Viener s nápadem něco podobného vydávat, a protože jsem měl stejný nápad, šli jsme do toho. Třetí sudičkou byl pak Ladislav Štěrba, někdejší ředitel vimperských tiskáren. A tak jsme oslovili různé píšící milovníky Šumavy a kalendář pro rok 1992 byl na světě,“ vzpomněl na počátky obnovené slávy František Kadoch, jenž všech dvacet ročníků redigoval.

Stejně jako před více než sto lety i dnes obsahují kalendáře nejenom samotné kalendárium, včetně světských a církevních svátků, ale i čtení jak poučné, tak zábavné, příběhy i recepty a různé zajímavosti. Vzpomínkové odpoledne, kterého se vedle několika autorů a tradičního ilustrátora kalendářů malíře Josefa Černocha zúčastnil i vimperský starosta Pavel Dvořák, nebylo rozhodně poslední, neboť hned na příští týden si jej do své obce objednala starostka pošumavského Dřešína.

Jaroslav Pulkrábek