Již druhým rokem probíhá úspěšné setkávání, cvičení v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích, které 14. června 2010 bylo zakončeno za účasti ředitelky domova Hanky Vojtové a Hanky Rabenhauptové, místostarostky města. Pochopitelně, že nechyběla cvičitelka Síta, Věra Rojová.
Existují různé představy o tom, co vyjadřuje slovo jóga. Někdo si myslí, že jóga znamená stát na hlavě, chodit po hřebíkách nebo po žhavém uhlí, jiní mají obavu, že jóga je podivné náboženství, mnozí vidí jako vrchol jógy spočívat v pozicích s nohama za hlavou apod.
Jóga v překladu znamená harmonie, rovnováha, spojení, sjednocení. Kde je rovnováha, je vše v pořádku, ať už se to týká zdraví, vztahů nebo čehokoli jiného. Jógová cvičení dokážou nastolit rovnováhu pro tělo i mysl a navodit dobrou náladu. Mít dobrou náladu, prožívat radost či spokojenost, je největším bohatstvím člověka.
Nezáleží na tom, jak obtížné cviky se v józe provádějí, důležité je, jakým způsobem se ke cvičení přistupuje.
K józe patří uvolněné pohyby, ladnost, pohodlné provedení cvičení bez bolesti a nepříjemného napětí, prožitek krásy z pohybu.
Je třeba též zapojit správně dech a na cvičení se soustředit.