Jednou z nejdůležitějších částí pro stavbu přeložky silnice druhé třídy byl most. Bylo potřeba v průběhu stavby měnit projekt? Provázely most nějaké komplikace?
Most o šesti polích přes trať Českých drah a Živný potok je postaven podle původní zadávací dokumentace. O málo se změnilo jen založení některých pilířů.
Tři podpěry byly místo na velkoprůměrových pilotách založeny na plošných základech, a tím došlo k výrazné úspoře finančních prostředků. Tak, jak je proveden nyní, by ho neměla ohrozit velká voda, ani jiné vlivy.

Most vypadá mohutně a svým rozsahem je zřejmě jednou z největších staveb na Prachaticku…
Největší není. Minimálně délkou je větší estakáda ve Vimperku, tedy průjezd městem ze Strakonic na hraniční přechod Strážný.

Spolu se silnicí byla vybudována i nová křižovatka. Ta měla být mimoúrovňová? Proč se to změnilo?
Oproti projektu se nic nezměnilo. Jednu chvíli se uvažovalo o tom, že by se v návaznosti začala stavět křižovatka se silnicí II/141. Na projekt mimoúrovňové křižovatky nebyly a zatím nejsou peníze.
Na současné provedení křižovatky má objednavatel stavby, kterým je Jihočeský kraj, výjimku ministerstva dopravy na pět let. To znamená, že do této doby by se křižovatka měla změnit buď na mimoúrovňovou, nebo na kruhovou.

Součástí křižovatky měly být také připojovací pruhy směrem od Těšovic na Prachatice. Ty také nejsou…
Nejednalo se o připojovací pruhy, ale o přípravu pro budoucí mimoúrovňovou křižovatku (tzv. koordinaci s MÚK). I ty byly ale odsunuty vinou nedostatku finančních prostředků.

Vozovku zítra uvolníte pro veškerou dopravu, stavební práce na silnici ale ještě nekončí, kdy bude úplně hotovo?
Nyní předáváme vozovku pouze do předčasného užívání. To znamená, že bude vlastně na základě dohody investora, tedy Jihočeského kraje, nás, jako zhotovitele, SÚS jako správce a silničního správního úřadu uvedena do provozu. Normálně bude uvolněna veškerému provozu. Kompletně ale bude hotovo až v polovině letošního července.

Co tedy zbývá dokončit?
Musíme dokončit rekultivaci opuštěných úseků okolních vozovek. Přesněji bývalé vozovky II/145 kolem mlýna ke kolejím. Provizorní objížďku směrem do Husince, přesněji napojení dvou nových vozovek. Jde o místo, kde se přejíždělo z nové silnice na tu bývalou. Likvidace části této vozovky. Na vlastní trase silnice už nebudeme pracovat, pouze v jejím okolí. Čekají nás drobné dokončovací práce a oprava objízdných tras.

Původní silnice přes koleje zůstane?
Ne v celé délce. Silnice bude částečně opravena, ale bude sloužit pouze jako místní komunikace pro obec k tamní vodárně. Původní průjezd nebude možný.

Jsou ještě nějaké další práce, které je potřeba provést v souvislosti s novou komunikací?
V nejbližších týdnech se musí jako součást stavby opravit objízdné trasy. Rozsah oprav bude v nejbližších dnech určen. Začneme poslední týden v červnu a do poloviny července by mělo být hotovo. Nepůjde o celý úsek silnice Vitějovice – Prachatice, ale jde o ten od Stopařky před křižovatku Žernovice – Dubovice. Zbylou část jsme opravovali zhruba před pěti lety jako objízdnou trasu při rekonstrukci vozovky na Volary. A je zatím v dobrém stavu. Část vozovky se opraví také na příjezdu do Husince. Oprava čeká i komunikaci okolo bývalého dětského domova do Těšovic.

Jakým způsobem se bude vozovka od Vitějovic opravovat?
Počkáme na vyhodnocení diagnostiky. Pravděpodobně budeme frézovat do hloubky sedm centimetrů a položíme dvě vrstvy obalovaných směsí. Opravíme zároveň i lokální poruchy na vozovce s méně únosným podložím.