To nabízí k odkoupení objekt, v němž se nachází jedna z jeho provozoven a městu jej nabídlo přednostně.
„Vážíme si této nabídky s tím, že nabídla městu jednak předkupní právo a jednak i cenu nižší, než určuje znalecký posudek. Na radě města jsme při projednávání nabídky ale nenašli vhodné využití pro tento objekt. Proto budeme zastupitelům předkládat na dalším zasedání návrh objekt nekupovat,“ uvedla starostka Martina Pospíšilová.
Městští radní tak zachovávají obdobný názor, jaký měli v případě nabídky VDI Otava. I to před časem nabízelo k prodeji objekt na náměstí a ani v tomto případě na nabídku k odkoupení město nereagovalo kladně.