Přibližně před třemi lety totiž na vycházce do Boubínského pralesa zabil strom manželku Jaroslava Šauera. Ten nyní žádá finanční odškodnění pro sebe a své děti. Zároveň se snaží dokázat, že stezky a lesní cesty na Boubíně jsou špatně označené.

Právě Jaroslav Šauer se k včerejšímu soudu nedostavil z důvodu pracovní neschopnosti. Za žalující stranu byla na místě pouze doktorka Eva Machová. Ta podle předložených podkladů nejprve popřela správnost inkriminovaných cedulí a jejich umístění. I přesto se ze začátku zdálo, že soud vynese konečný rozsudek, ale nebylo tomu tak. Eva Machová totiž žádala od druhé žalované strany Státních lesů další podklady. „Žádám, aby bylo předloženo, jaké metody se používají k zjišťování nebezpečných souší. Dále jaké kontroly či laboratorní zkoušky se dělaly a kolik jich bylo,“ řekla žalobkyně Eva Machová.

Soudkyně Marie Korbelová následně rozhodla, že toto vyjádření předloží právní zástupce Státních lesů Liboslav Jánský do 27. srpna. Soudkyně zároveň dodala, že vážně zváží, zda nevynese alespoň částečný rozsudek nad sporem se Správou NP Šumava, o což žádal její právní zástupce Miloš Tuháček. Další jednání je 18. září.