V letošním roce se představili před porotami mladí houslisté, kytaristé, klavíristé a akordeonisté. Okresní kolo ve hře na klavír a akordeon pořádala naše škola. Domácí řádně využili známého prostředí a vybojovali výborná umístění. Ve hře na akordeon šestkrát 1. s postupem a dvakrát 2. místo. Klavíristé pak dosáhli ocenění následovně: čtyřikrát 1. místo s postupem, pětkrát 2. místo a jednou 3. místo. Žáci hrající na strunné nástroje, tedy housle a kytaru, soutěžili v Prachaticích. Jediní dva naši zástupci v kategorii houslí vybojovali 1. místa s postupem. Kytaristky pak přivezly dvě 1. místa s postupem, jedno 1. a 2. místo. Ze všech těchto výsledků je patrné, že si naši žáci vedli znamenitě a zanechali za sebou své kolegy z jiných ZUŠ . V měsících březnu a dubnu se uskutečnila krajská kola výše uvedených soutěží. Z Českého Krumlova, kde soutěžili klavíristé, přivezl Ondřej Červený 1. místo, Karolína Karasová 2. místo a čestná uznání vybojovali Oldřich Szpuk a Alena Hradecká. Akordeonisté měli svoje krajské kolo v Třeboni. Petr Podskalský, Petra Zíková, Josef Kouba, Sabina Soukupová a Pavel Hédl získali 2. místa a Martin Štrobl se vrátil s 1. místem. Petr Podskalský navíc získal diplom pro nejmladšího účastníka soutěže. ZUŠ Písek byla pořadatelem krajského kola hry na housle. Už jen fakt, že se Kateřina Vaňková a Jan Zelenka do Písku probojovali, byl velký úspěch. Odtud si pak Kateřina přivezla čestné uznání. Poslední krajské kolo kytaristů se uskutečnilo v Českých Budějovicích. Michaela Vyskočilová i Nikola Nusková si přivezly čestná uznání. Na závěr několik zajímavostí. Poprvé v historii naší školy se probojovali žáci hrající na kytaru do krajského kola. Dva zástupce houslí jsme měli tak daleko po dvaceti letech. Stejně tak výrazné úspěchy akordeonistů na sebe čekaly přes 20 let. Všichni výše jmenovaní i nejmenovaní vzorně reprezentovali Základní uměleckou školu Vimperk a patří jim tak veliké poděkování, stejně jako jejich učitelům. Kompletní výsledky soutěží najdete na www.zusvimperk.cz. PAVEL VALIŠ ředitel ZUŠ