To se ale o první místo dělil ještě s Tomášem. Mezi dívčími jmény to u rodičů v loňském roce vyhrála Eliška.
Vyplývá to alespoň z dostupných údajů, které redakci poskytl prachatická matrika. „Zveřejňujeme ovšem jen jména těch dětí, jejichž rodiče nám k tomu dali souhlas,“ upozornila matrikářka Městského úřadu v Prachaticích Eva Matysová. Ze 399 dětí narozených v loňském roce tak neposkytlo svůj souhlas se zveřejněním v Prachatickém deníku 39 rodičů, takže statistika jmen není úplná o jména 23 chlapců a 16 dívek.
Uvedený celkový počet dětí ovšem zahrnuje všechny děti narozené v prachatické porodnici, tedy nejen ty z Prachatic. Podle Evy Matysové se v loňském roce v prachatické porodnici narodilo méně dětí, než v roce 2009, kdy jich tu na svět přišlo 410.
Kromě nově narozených dětí zapisuje matrika rovněž údaje o zemřelých osobách a také o uzavřených manželstvích. „Pokud se týká celého našeho matričního obvodu, pak v roce 2009 jsme zapsali 403 úmrtí, v loňském roce pak 434,“ uvedla matrikářka.
Lidově řečeno, praštit do toho, se v loňském roce rozhodly celkem 52 páry, když rovných padesát si své ano řeklo přímo v Prachaticích. Oproti roku 2009 je to v celkovém součtu o dvě svatby méně.