Hostitelem výtvarných prací je Domov seniorů Mistra Křišťana a je doprovodným programem kampaně 5 + 5 dní pro neziskový sektor v Prachaticích. Slavnostní vernisáž desítek děl se uskuteční v pondělí 4. října od 9.30 hodin ve spolupráci Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Města Prachatice.
Výstava, stejně jako stejnojmenný projekt, mají za cíl podporovat a prezentovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života. Realizátory jsou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Svaz měst a obcí ČR. Tyto instituce společně vyhlásily celorepublikovou výtvarnou soutěž pro žáky základních škol ve věku od 6 do 15 let. Ústředním a jediným námětem pro výtvarné počiny dětí bylo šťastné stáří, jejich představy o starých lidech a stárnutí. „V České republice jsme bohužel stále častěji svědky nebezpečného trendu nepříliš pozitivního vnímání mladší generací té starší, a to jak v oblasti zaměstnanosti, společenského uplatnění, ale i využívání sociálních a zdravotnických služeb. Zbytečně sami sebe a především naše děti okrádáme o životní zkušenosti a moudrost starší generace,“ řekla Andrea Tajanovská, ředitelka Institutu vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR s tím, že námětem a formou soutěže organizátoři chtěli přivést děti k zamyšlení nad stárnutím, ale také prostřednictvím jejich výtvarných prací poznat dětské vnímání starší generace.
„Naším společným cílem bylo propojit dnes tolik odlišné světy – svět dětí a svět seniorů a také poznat, jak děti vnímají stáří a staré lidi,“ dodala Andrea Tajanovská.
To se realizátorům povedlo. Putovní výstava bude k nahlédnutí v mnoha českých i moravských zařízeních pro seniory. „Rádi jsme nabídli prostory naší jídelny k tomu, aby zde byla výstava umístěna. Naši obyvatelé pomohli organizátorům s výběrem výtvarných děl a přispěli tím k základní myšlence soutěže,“ uvedla Hana Vojtová, ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana s tím, že výstava bude k nahlédnutí po dva týdny.
Pořadatelé soutěže vedli děti k zamyšlení nad stárnutím a přitom sami prostřednictvím jejich výtvarných prací poznávali dětské vnímání starší generace. O vítězích výtvarné soutěže rozhodla odborná i veřejná porota, garantem soutěže byl akademický malíř Kristián Kodet. „Odborná porota hodnotila především nápad, zpracování a uměleckou úroveň. Naopak vítězem veřejné soutěže se stalo to dítě, které získalo nejvíce hlasů prostřednictvím veřejného hlasování na webových stránkách www.stastnestari.cz, na kterých jsou všechna výtvarná díla zveřejněna. Z obou hlasovaní tak vzešly dva soubory deseti nejlepších výtvarných děl. Jejich autoři se zúčastní společně se svými učiteli slavnostního vyhlášení výsledků, které se taktéž uskuteční 4. října 2010 v Praze při příležitosti zahájení Týdne sociálních služeb v České republice.