Rozdíl bude financován z vlastních prostředků.
„Jedná se například o vynaložené finanční prostředky na dokončení výstavby bytových jednotek, dále na úhradu telefonní linky a úhradu internetu v místní knihovně,“ uvedl starosta městyse Antonín Řádek s tím, že z vlastních prostředky budou vynaloženy také na nákup drobného investičního materiálu.
Tyto rozpočtové změny za měsíce leden až duben pro letošní rok schválilo zastupitelstvo městyse na dubnovém zasedání.