„Chtěli bychom ji opravit a současně s rekonstrukcí budeme upravovat i přístup k ní, aby se v případě požáru hasiči dostali k nejhlubší části požární nádrže,“ uvedla starostka obce Ivana Vlková.

Takže v tomto případě se jedná spíše o drobnou terénní úpravu.

V současné době mají Chlumanští jistotu, že na rekonstrukci dostanou peníze. „Sto dvacet tisíc korun dostaneme z programu obnovy venkova a osmdesát tisíc zaplatíme z rozpočtu,“ informovala Ivana Vlková se slovy, že v obci uvažovali o tom, zda opravy stihnou dodělat před srpnovou Staročeskou Konopickou.

„Nádrž se nachází na návsi, tak jsme se nakonec s firmou dohodli, že na nádrži začne firma s technikou po druhé polovině měsíce srpna,“ dodala závěrem starostka obce Chlumany Ivana Vlková.