Od placení jsou nově osvobozeni občané umístění déle než šest měsíců v kalendářním roce ve zdravotním zařízení, dále například i ti, kteří se v obci nezdržují a jejich pobyt není znám. I přesto, že se cena poplatku za odpad vyšplhala na nejvyšší možnou mez, nepokrývá celou částku za odvoz a uskladnění. Rozdíl pak doplácí město.