Současné kotle jsou za hranicí životnosti, jak alespoň vyplynulo z letního jednání se zástupci obyvatel domů, vedení města Husinec a SBD. Proto byl v té době předložen návrh řešení rekonstrukcí při zachování současného topného média, tedy plynu, nebo změnou na uhelnou kotelnu. Náklady na obě varianty ale výrazně překračovaly možnosti rozpočtu města a pohybovaly se kolem čtyř milionů korun.

„Záměr jsme přehodnotili a nejspíše půjdeme cestou jen výměny kotlů,“ uvedl před časem starosta Husince Robert Klesner. Toto řešení pak bylo předloženo ke schválení zastupitelům na jejich posledním jednání těsně před komunálními volbami. Předběžný rozpočet na výměnu zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody na čtyři kondenzační kotle vychází zhruba na 1,2 milionu korun. Výměna se ale dotkne pouze kotelny pro bytové domy. „Původně se plánovalo, že by se rekonstrukce dotkla také rozvodů a kotelny v základní škole. To ale nový záměr neřeší,“ potvrdil technik Městského úřadu Husinec Pavel Pěsta. Přestože i kotle ve škole mají svá nejlepší léta za sebou, jsou tři a v případě potřeby mohou dodávky tepla zajistit i v menším počtu.

O řešení kotelny pro bytové domy by měli v Husinci rozhodnout dnes, kdy se koná výběrové řízení. Pokud ale nabídky výrazně převýší možnosti rozpočtu, budou znovu na začátku. Problém je totiž vtom, že si Husinečtí nedávali stranou prostředky, které získali z nájmu za kotelnu, což představuje zhruba 150 tisíc korun ročně. V opačném případě by totiž výměnu kotlů mohli provést bez větší finanční zátěže rozpočtu.