Toho si je vědomo i samotné město. V rozpočtu ale tolik peněz, aby čistička odpadních vod po rekonstrukci splňovala všechny zákonné podmínky, v tuto chvíli není. Husinečtí tak stojí před otázkou, kde peníze vzít. Chtějí se vyhnout pokutám, které by jim hrozily.

„Byla sice vybudována v roce 1995, ale používá na dnešní dobu zastaralou technologii, tak zvaný biologický filtr,“ vysvětlil Vladimír Polánka z Vodovodů a kanalizací Jižní Čechy, a. s..

ČOVky stárnou

„Majitelé čističek si musejí uvědomit, že v každém odvětví i jeho specifických oblastech musejí jít s vývojem. Jestliže byla čistička před deseti lety moderní a splňovala všechna kritéria, tak v dnešní době nestačí zvládat nároky předpisů,“ vysvětlil Jan Jindra, vedoucí oddělení rozvoje společnosti vodovody a Kanalizace Jižní Čechy.

Dále zmínil, že čistírna odpadních vod patří do kategorie těch, které musejí z vody kromě klasického zněčištění odstraňovat dusík.

Zanášení rybníka

„To však stávající technologie neumožňuje. Nízké účinnosti nasvědčuje i zvýšené zanášení biologického rybníka, který je součástí čistírny,“ konstatoval Jindra.

Společnost VAK Jižní Čechy už předložila Husinci, který je vlastníkem čistírny, návrh technického řešení rekonstrukce a předpokládá, že v ideální situaci se bude do zařízení investovat asi patnáct milionů korun.

V kase nejsou

„Na takovou investici město v tuto chvíli nemá,“ uvedl včera starosta Husince Robert Klesner.

Už nyní ale město podniká některé kroky, aby nutnou investici na rekonstrukci sehnalo. „Mapujeme situaci, hledáme, kde bychom si mohli zažádat o dotaci,“ poznamenal starosta.

V tuto chvíli si vedení města netroufá odhanout, kdy by se mohlo do rekonstrukce pustit.

Hrozba pokut

„Každopádně rekonstrukci udělat musíme, s novým zákonem by nám totiž hrozilo, že pokud bychom nedokázali odstraňovat dusík, museli bychom platit pokuty. Tomu se samozřejmě chceme vyhnout, a tak hledáme zdroje peněz,“ dodal starosta.