„Přístřešky bychom chtěli umístit u kulturního domu a potom za lávkou u tenisových kurtů. Sem bychom přemístili kontejnery, které jsou nyní u vchodu k fotbalovému hřišti,“ uvedl na zastupitelstvu starosta Husince Robert Klesner. Nádoby na tříděný odpad by ovšem u kurtů vedle Blanice bylo potřeba zajistit proti odnesení případnou povodní.

Zastupitelé ale navrženou změnu místa připomínkovali s tím, že pro většinu obyvatel z této lokality je zbytečně daleko a může tak klesnout podíl tříděného odpadu. „U hřiště ale může zastavit kdokoli cizí a hodit odpad do našich nádob,“ obhajoval přemístění starosta. Připustil ale, že o konečné lokalitě bude možné ještě jednat.