Jak ale vyplývá z odpovědí starosty Husince Roberta Klesnera a místostarostky Vlasty Kalinové krátce po skončení úterního jednání zastupitelů, názory na životnost projektu se různí.

Odpovídá Robert Klesner:
Co rozhodnutí ukončit mandátní smlouvu znamená pro projekt centra?
Znamená to, že v takto veliké částce se projekt realizovat nebude, pokud místostarostka nebo někdo ze zastupitelů nenavrhne jiné řešení. Mám, neřekl bych přímo v záloze, v plánu podat již potřetí žádost na Jihočeský kraj o dotaci na odvlhčení a opravu venkovní fasády.
Jak vysokou částku budete požadovat?
Jedná se o zhruba 360 tisíc korun.
V současné fázi zastavení práce na projektu podle vás znamená, že projekt centra je tedy mrtvý?
Pokud zastavíme veškeré práce, ano, projekt se ukončí.Odpovídá Vlasta Kalinová:
Považujete v této fázi projekt Centra mistra Jana Husa za takzvaně mrtvý a v úrovni 150 milionů korun za nerealizovatelný tím, že došlo k výpovědi mandátní smlouvy?
Za mrtvý projekt určitě nepovažuji.
Budou tedy pokračovat další jednání a s kým?
Budou a nechte se překvapit.
Vy jste na otázku vyjednávání o možném pronájmu naznačila, že je to v jednání. Jaké jsou varianty?
Bude vyvěšen záměr, ale až poté, co to projedná rada. Podmínky jsou dány, na těch už se pracovalo, ale nyní se musí dotáhnout jednání rady. Pouze v její pravomoci je pronájem nemovitosti, ať je jakákoli. Někdo může namítnout, že se jedná o národní kulturní památku, ale v tom není rozdíl. Pouze je třeba specifikovat, co se bude s majetkem dělat, zda ho pronajmeme „na hospůdku“, nebo budeme pokračovat v kulturně vzdělávacím programu.