Někteří zastupitelé totiž na veřejných zasedáních řeší své soukromé problémy, do jednání vtahují své city.

„Ano, stává se to. Bohužel není možnost, jak bychom to mohli ovlivnit. Přemýšlím i o tom, že budeme jednání zastupitelů nahrávat na diktafon,“ říká starosta města Robert Klesner.

Zastupitelé podle jeho slov musejí pracovat týmově, pokud se většinou hlasů na něčem shodnou, není přijatelné, aby jedinec jejich práci podrýval.

„Tím ale nechci rozhodně říci, že se tak chovají všichni zastupitelé. Je to o jednotlivcích a i tak to není pravidlem,“ mírní vášně starosta.