Její původní definitivní podobu přitom odsouhlasili již v v polovině června letošního roku. Z té ale vypadla plocha pro výstavbu fotovoltaické elektrárny a plocha pro individuální bytovou výstavbu.
Zjednodušeně řečeno tehdy zpracovatel změny vypustil z její definitivní podoby obě plochy, protože se k nim jednoznačně negativně vyjádřil dotčený orgán životního prostředí. Nově tento vydal podmínečný souhlas se zařazením obou lokalit. Zastupitelé nejprve schválili revokaci svého červnového usnesení, pak následně i přes odpor jednoho z nich většinou hlasů odsouhlasili novou podobu dílčí změny územního plánu se zařazením obou sporných lokalit. Pokud tedy investor dodrží dané podmínky, vznikne u Husince další fotovoltaická elektrárna.