Jak představitelé církve, tak přizvaní odborníci, kteří pracovali na studii Centra Mistra Jana Husa, představili své záměry přítomným obyvatelům Husince, ale jen v hrubých obrysech. Nezaznělo tak téměř nic nového, co by již nesdělili na obdobné prezentaci v lednu, které se ovšem veřejnost neúčastnila. I ta byla, co do obsahu projektu centra, mnohem konkrétnější.

Otázky ohledně ceny rekonstrukce, budoucích provozních nákladů, zajištění provozu i návštěvnosti, která by se měla podle zpracované studie pohybovat kolem třiceti tisíc lidí ročně, když současný stav se pohybuje kolem čtyř tisíc, zůstávaly bez konkrétních odpovědí s tím, že vše je závislé na projektu a finančních možnostech církve a případných dotacích ze strany státu a Evropské unie v rámci Integračního operačního programu Ministerstva kultury ČR.

Přesným číslům se zástupci církve i odborníci vyhýbali s odkazem, že zatím vlastně památník nepřevzali. „Sice máme podepsánu nájemní smlouvu, ale k faktickému převzetí dojde až sedmého července,“ upozornila finanční zpravodajka Ústřední rady Církve československé husitské Miroslava Studenovská. „Teď po nás nemůžete chtít, abychom vám řekli, že vymalujeme, natáhneme nové koberce a nevím co. Prostě to není naše a bylo by to neslušné. Až to převezmeme, jestli se to ve spolupráci s městem podaří, začneme o těchto věcech jednat, pak se přijďte zeptat,“ dodala.

Její slova potvrdil také zástupce církevního revizního finančního výboru Karel Potoček. „Každopádně uděláme vše proto, abychom stihli památník opravit tak, aby to v roce 2015 nebyla ostuda,“ reagoval Potoček na dotazy týkající se financování oprav, jak k tomu nájemce památníku zavazuje záměr jeho pronájmu. „Já jsem se v památníku samozřejmě byl podívat. Za dva roky jsme opravili stavby za dvacet jedna milionů korun. Troufám si říct, kolik asi co bude stát. Ale já vám mohu jen říct, že jsme schopni si ty věci ošetřit, a to je naše věc. Já jsem sem přišel, podíval jsem se, jak vypadají objekty od sklepů po půdu a ze své odbornosti dokáži vykalkulovat, jestli se plus minus milion vejdu. A to garantuji, nic víc. Říkám, že jsme schopni to dát do takového stavu, aby to nedělalo ostudu, ale kolik to bude stát, je v této fázi naše věc,“ trval na svém Potoček.

Příliš jasno není v současnosti ani kolem studie zamýšleného kulturního, vzdělávacího a badatelského Centra Mistra Jana Husa. Za ní zaplatilo město Husinec v rámci mandátní smlouvy s firmou BSK West Group a. s. více než tři sta tisíc a dalších osmdesát pak za její lednovou neveřejnou prezentaci v Husinci. Na otázku, jaký tedy bude další osud této studie a zda je pro další záměry rekonstrukce Husova památníku vůbec využitelná, nikdo z přítomných jasně neodpověděl. Velice vyhýbavě odpověděli zástupci církve také na dotaz Deníku, zda studii jako nájemce od města odkoupí. „Pokud se týká odkoupení, to musí rozhodnout náš nadřízený orgán. Záleží i na tom, zda je pro nás studie použitelná, já to nemohu nyní říct. My budeme muset splnit to, co je v nájemní smlouvě,“ odpověděl za církev Karel Potoček.