Místostarostka Vlasta Kalinová v diskusi k tomuto bodu uvedla, že za sebe nic říkat nebude. „Je to na policii, nebudu se k tomu vyjadřovat. Až po výsledku vyšetřování policie. Zatím je smlouva vypořádána tak, že to vyšetřuje policie. Podle vás jsme to vypořádali špatně, proto to vyšetřuje policie a ta musí rozhodnout, jestli je to v pořádku, nebo ne,“ odpovídala Kalinová na dotaz zastupitele Jaroslava Neužila, jak se město vypořádalo s firmou BSK West.
Připustila jen, že se starostou Robertem Klesnerem podepsali firmě, že je s ní město vypořádáno. „Pokud policie zjistí, že je to špatně, poneseme za to plnou odpovědnost,“ dodala Kalinová.
V následující diskuzi zpochybňovali zastupitelé Petr Tesárek a Jaroslav Neužil, kteří kvůli prověření vztahů s firmou BSK West Group a. s. podali trestní oznámení, závěrečné vyúčtování plynoucí z mandátní smlouvy. Upozornili například na skutečnost, že si firma měla neoprávněně účtovat odměnu za akci Šebelů rybník. „Jak jste to mohli zaplatit, když jsme vás jasně na zastupitelstvu pověřili, aby firma na základě výpovědi již neprováděla žádné další práce a navíc akce v době vyúčtování nebyla hotova,“ ptali se.
„S ohledem na to, co se objevilo v médiích a s ohledem na trestní oznámení, jsem celou věc začala dozorovat a předala jsem ji k vyšetření do Českých Budějovic. Všechny otázky, které zde padají, už znám skoro nazpaměť, i my na ně hledáme odpovědi,“ vystoupila při jednání okresní státní zástupkyně Miroslava Prokešová. Potvrdila tak, že věci kolem mandátní smlouvy s BSK West Group a. s. vyšetřuje Policie ČR. „Nicméně to nevyšetří za měsíc, nepočítejte s tím, že to bude krátká doba. Hledáme odpovědi na konkrétní trestní odpovědnost konkrétních lidí, tedy, zda se váš starosta, místostarosta nebo někdo z vás dopustil konkrétního trestného činu. Pokud odpověď najdeme a zjistíme, že se někdo něčeho dopustil, budou orgány činné v trestním řízení dále konat. V opačném případě věc odložíme,“ vysvětlila okresní státní zástupkyně Prokešová.