„Všichni si dobře pamatujeme, že v roce 1990 se tu konaly dvě podpisové akce proti plánovanému obchvatu,“ dodala. Podle starosty Roberta Klesnera se podpisové akce týkaly plánovaných tras jak severním, tak jižním směrem. „Přes Zářeky už dokonce peníze byly, ale to zase nechtěli obyvatelé nahoře. Dneska bych je všechny postavila do města, ať si zkusí přecházet ulici, až tudy budou jezdit kamiony,“ zlobila se obyvatelka dál.

„Vedl jsem jednání s hejtmanem i odpovědnými zástupci Jihočeského kraje a ti mi sdělili, že si provedou vlastní studii. V podstatě mi ale řekli, že na to peníze nejsou,“ uvedl starosta Klesner s tím, že odhadované náklady se pohybují kolem půl miliardy korun.
„Pokud vím, studie obchvatu Husince je už dávno zpracována, dokonce snad ve dvou variantách. Nicméně jsme opět u problému, kdy se v minulosti nedokázali Husinečtí dohodnout. Z hlediska dopravní bezpečnosti a plynulosti dopravy by myšlenka obchvatu Husince určitě stála za znovuoživení,“ domnívá se vedoucí Dopravního inspektorátu v Prachaticích Martin Grožaj. Pokud se týká případných dopravních opatření přímo v Husinci, dopravní policisté toho mnoho nenadělají.

Komplikace v dopravě, zejména pokud se týká transitní nákladní dopravy, se přímo ve městě dají z pohledu dopravní policie podle slov vedoucího Dopravního inspektorátu v Prachaticích Martina Grožaje řešit jen velmi těžko.

„Hustotu provozu prostě neovlivníme a přitom je v tomto úseku už nyní značná. Poslední údaje ze sčítání vozidel máme sice z roku 2005, ale nové sčítání se připravuje. Navíc po otevření viaduktu ve Vimperku se lze na základě zkušeností právem domnívat, že hlavně řidiči nákladních souprav raději zvolí ve směru od Českých Budějovic na Strážný silnici přes Husinec, která je pro ně šířkovými poměry i počtem stoupání mnohem výhodnější, než směr přes Volary,“ upozornil policista.

S obchvatem Husince do budoucna počítá i Jihočeský kraj, který by měl být rovněž investorem této stavby. Na otázku, kdy se do obchvatu pustí, ale není podle oslovených úředníků jednoznačná odpověď. „Je třeba to rozdělit do několika úrovní. Za prvé se v rámci Jihočeského kraje podobné záležitosti řeší v rámci zásad územního rozvoje kraje, což je jakýsi územní plán Jihočeského kraje. V jeho návrhu se vymezuje pro obchvat Husince jeho severní varianta. Po vybudování mostu, který je jeho součástí, by se tedy transitní doprava vůbec do Husince nedostala,“ vysvětlil vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování Krajského úřadu Jihočeského kraje Radek Boček. „Další rovinou je, že každá obec má právo promítnout tyto zásady rozvoje území Jihočeského kraje do svých územně plánovacích dokumentací. Jak daleko je v tomto případě Husinec, nedokáži říct. A pokud se týká financí, to je záležitostí odboru dopravy a silničního hospodářství, jelikož se bude jednat o investiční akci Jihočeského kraje,“ uvedl dále Radek Boček.

Podle vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje Jiřího Klásy je sice obchvat Husince na základě požadavku zařazen do tak zvané Bílé knihy Jihočeského kraje, ale o jeho realizaci zdaleka není rozhodnuto. „Bílá kniha se pravidelně aktualizuje každý rok. Ročně se pak realizuje jedna dvě akce v rámci investic do silnic druhých tříd. Podobných nezařazených akcí v rámci priorit je vícero v každém okrese. Pro zhodnocení aktuálních požadavků se momentálně provádí jednak koncepce optimalizace dopravy v rámci Jihočeského kraje a do aktualizace potřeb z hlediska dopravy by mohlo poskytnout nové poznatky také prováděné celorepublikové sčítání dopravy,“ doplnil za odbor dopravy Jihočeského kraje Jiří Klása.

S ohledem na současné finanční možnosti jak státu, tak jednotlivých krajů, bude budování podobných investic otázkou spíše pro politickou reprezentaci na všech úrovních.