„Jedná se o právní služby dvou právníků. Týkalo se to Husova domku. Konkrétně vypracování smlouvy a posudky, zkrátka právní poradenství,“ zdůvodňoval starosta Husince Robert Klesner.
„Právník nám účtuje třikrát dvacet tisíc ne za úkony, ale paušálně. Bude to pokračovat dál, nebo to květnem skončilo,“ dotazoval se zastupitel Petr Tesárek. Podle dalších slov starosty Klesnera, pokud nebude dalších právních služeb potřeba, nic dalšího se platit nebude. Jaké konkrétní úkony měl pro město právník udělat, se ale zastupitelé do detailu nedozvěděli. „Konkrétně na to, že to bylo třeba,“ odpověděla Jaroslavu Neužilovi na jeho dotaz radní Alena Nováková.
Místostarostka Vlasta Kalinová byla nakonec přece jen sdílnější. „Právník připravoval pro vedení města podklady pro jednání rady o záměru pronájmu Husova památníku, zpracovával zápis z jednání rady, ověřoval obě došlé nabídky,“ uvedla. Podle starosty Roberta Klesnera už takovéto paušální smlouvy s právníkem v budoucnu nebudou