Umístění vývěsní skříňky v průjezdu obecního domu nese další otazník, který chce zastupitel Jaroslav Neužil vyřešit.
Podle něho je vývěsní skříňka umístěna protizákonně a lidé tak nejsou dostatečně informováni o tom, co si zastupitelé na jednáních schvalují. Po starostovi chce vysvětlení a samozřejmě konkrétní řešení.
„Když jsme dělali novou fasádu na budově radnice, vývěsní skříňku jsme museli dočasně a rychle umístit na náhradní místo. Vývěsní skříňka byla původně na budově radnice a poté, co radnice dostala novou fasádu, nepřišlo mi jako nejrozumnější řešení do nové fasády znovu sekat. Proto jsme ji umístili do průjezdu pošty, který se nezamyká a kde je vývěska volně přístupná veřejnosti,“ odůvodnil starosta Robert Klesner, proč je vývěska místo na veřejném prostranství v průjezdu obecního domu.
„Skříňka je po několika měsících na tom samém místě a nikoho stále netrápí, že lidé si nemohou přečíst například usnesení ze zastupitelstva, protože v průjezdu je tma, většina lidí vlastně neví, co se v Husinci děje,“ odůvodňuje své námitky zastupitel Jaroslav Neužil.
„Vyhotovení nových vývěsních skříněk jsme zadali firmě již v loňském roce a protože se firma dostala do výrobních potíží, skříňky jsme zhruba před měsícem objednali přes internet, kdy je dodací lhůta podstatně delší,“ objasňuje zdlouhavé čekání starosta.
Do konce tohoto týdne či příští týden bude po problému.
„Za pár dní budou vývěsky hotové, pak je umístíme na chodník před samoobsluhu. Chodník je osvětlen a každý k nim bude mít přístup čtyřiadvacet hodin denně,“ vyřešil problém s přístupností vývěsních skříněk starosta Robert Klesner.