Na programu mají pouze majetkové otázky města a návrh na úpravu ceny vodného a stočného, která by se měla s jejich souhlasem změnit od 1. září letošního roku. Z Radničního sálu by se měli zastupitelé přesunout do areálu veřejného koupaliště Hulák. To totiž bude v šest hodin večer slavnostně předáno městu. Od zítra od deseti hodin je pak zahájen provoz.