O sobotní Hubertské jízdě poslal do redakce příspěvek Josef Preněk z Bohumilic: V sobotu, za krásného podzimního počasí , proběhl na zámku Skalice v Bohumilicích II. Ročník Hubertovy jízdy. Tuto slavnost – skupinovou vyjížďku „Hubertovy jízdy“ , konající se vždy na podzim při uzavírání jezdecké sezóny, uspořádala majitelka zámku Skalice, pani Zdeňka Hiršlová se svojí rodinou, ve spolupráci s místní zámeckou jízdárnou pod vedením odborné chovatelky a cvičitelky koní Moniky Míčkové. Po prezentaci jezdců proběhla mše v zámecké kapli a na přivítanou zahrálo Hornové trio ZUŠ Vimperk. Během slavnosti byla pro malé děti uspořádána soutěž v rybolovu u zámeckého rybníka. Hubertovy jízdy se zúčastnilo 17 jezdců, kteří předvedli pro návštěvníky slavnosti překrásnou podívanou v podobě vyjížďky na koních, honu na lišku a skoku mohutnosti. Mladé jezdkyně z jezdeckých kroužků se veřejnosti předvedly v umění ovládání koní. Letošním vítězem se stala slečna Zuzana Petržílková. Pro návštěvníky této slavnosti bylo připraveno chutné pohoštění v areálu zámeckého dvora. V přestávce mezi jednotlivými disciplínami si mohli rodiče s dětmi prohlédnout některá zvířata v místním mini zoo. Na závěr proběhl večerní soud s jezdci a hříšníky. Co to vlastně Hubertova jízda je, jak vznikla a odkud pochází? Vzešla z řádu Svatého Huberta. Tento řád vznikl již koncem 17. století. Tehdy za panování císaře Leopolda I. byla na Brandýském panství obnovena tradice velkých panovnických honů. Velkým příznivcem těchto honů byl František Antonín hrabě Sporck / čti Špork/ - nejstarší syn legendárního habsburského generála a vojevůdce Johana Sporcka, jednoho z nejbohatších feudálů Českého království. Hrabě Sporck, usilující o své společenské uznání, zakládá 3. listopadu 1695 na zámku v Lysé nad Labem lovecký Řád Svatého Huberta – patrona lovu. Hrabě se prohlásil velmistrem, založil Řádovou knihovnu a stanovil třicet povinností a pravidel pro řádové členství. V regulích Řádu spojil hrabě Sporck myšlenky novodobé myslivosti a humanismu, se kterými se setkal na svých cestách Evropou. Řád byl zřízen za tím účelem, aby ti, kteří budou do řádu přijati, byli odvráceni od různých marnivých a záludných skutků a oddávali se raději nevinné a ušlechtilé myslivosti, aby lovci byli chráněni od velké nehody, aby byla svornost a soudružnost mezi členy větší, kromě toho myslivcům, kteří pro neschopnost si chleba službou již nemohou vydělati, z pokladny, kam plynuly řádové příspěvky, dostalo se podpory. Klenotem řádu byl zlatý oválný medailónek se scénou vidění sv. Huberta, zdobený drahokamy, doprovázený zlatým loveckým rohem. Tento roh i medailon byly zavěšeny pomocí řetízku na kroužek a ten opatřen červenou stuhou a rozetou. Podmínkou členství v Řádu bylo horlivé provozování ušlechtilé honby a veškeré myslivosti při respektování zákonů a božích přikázání, úcta k patronu myslivosti - svatému Hubertovi a šíření vzájemné svornosti mezi milovníky honby ve jménu lásky k bližnímu a úcty k bohu. Dnešní Hubertova jízda je vzpomínkou na tradici těchto loveckých jízd a parforsních honů. Cílem je proto uspořádání skupinové vyjížďky „Hubertovy jízdy, která vychází z tradic jízdy na koních, dříve prováděné za účelem lovu sledováním kořisti ve volném terénu s překážkami , po předem vybrané trase. Tato vyjížďka je zakončena honem na lišku. Skupina jezdců, vedená vedoucím jezdcem – masterem, označeným na rameni připevněnou kokardou, který vydává jezdcům pokyny, následuje jezdce – „lišku“, označeného na rameni liščím ohonem, který imituje lovnou zvěř. Jezdec, kterému se podaří liščí ohon získat, stává se vítězem honu. Jelikož jde teprve o II. Ročník této Hubertovy jízdy na zámku Skalice v Bohumilicích, letos pořádaný jako memoriál paní Zdenky Voženílkové – Holoubkové, můžeme jen konstatovat, že se z této podzimní slavnosti sv. Huberta stává krásná podívaná pro místní obyvatele, návštěvníky slavnosti a všechny milovníky koní. Velké poděkování proto po zásluze patří pani Zdeňce Hiršlové a její rodině, která v době, kdy provádí složitou obnovu a rekonstrukci dříve zchátralého sídla svých předků – zámek Skalice a dvůr Smrčná, dovedla zajistit pokračování letošní Hubertovy jízdy. Věřme, že zámek Skalice bude i do budoucna dějištěm obdobných kulturních akcí pro širokou veřejnost a následující III. ročník této slavnosti opět přiláká mnoho dalších nových návštěvníků.